fbpx

Spørsmål og Svar finner du på denne siden

På disse siden skal du finne svar på ofte stilte spørsmål. Dersom det er noe informasjon du mener mangler, venligst ta kontakt med oss via kontaktskjema..

Spørsmål og Svar

Ved skolearrangement har skolene forrang til gymsaler og haller, våre aktiviteter vil bli kansellert. Informasjon om kansellering vil bli gitt beskjed om via spond. Det er ikke trening i jul- og påskeferien. Heller ikke på offentlige fridager eller andre røde kalenderdager.
Klubben arrangerer lodd- og kalendersalg. Loddsalg på våren og kalendersalg på høsten. Lotteriet foregår via NGTF`s sportslotteri. Loddene/Kalenderne blir sendt i posten til våre medlemmer. Vi mener dette er den beste måten å bidra på. Alternativet kan være doruller, sokker m.m.
Plassen forutsettter betalt medlemskontingent og treningsavgift. Dersom man ikke betaler innen forfall, risikerer man å miste plassen. Dersom det er noen grunner til at man ikke kan betale innen fristen, ta kontakt med klubben via kontaktskjema eller post@ullensakergymogturn.no så kan vi finne løsninger. Eksisterende medlemmer er automatisk med videre, Nye medlemmer må registrere seg via vår påmeldingsportal.
Utmelding skjer skriftlig til administrasjonen i Ullensaker gym og turn. Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende kalender år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Ullensaker gym og turn med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Oppsigelse av medlemskapet i Ullensaker gym og turn innebærer ikke at medlemmet har rett til å få refundert hele eller deler av allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.
Medlemskontingenten i klubben betales pr. kalenderår og er gyldig til 1. januar påfølgende år og betales kun en gang i året. All betaling må skje til forfall. Ubetalte betalingskrav vil oversendes til kredinor for innkreving. Dersom en utøver er påmeldt og ikke gir beskjed om at plassen ikke skal benyttes må hele treningsavgiften betales. Beskjeden skal gis skriftlig via epost og ikke til trener. Fra og med tredje gang må treningsavgiften betales i sin helhet. Medlemskontingenten refunderes ikke.
Dersom du ikke er aktiv men likevel ønsker å støtte arbeidet til Ullensaker gym og turn kan du bli støttemedlem. Som støttemedlem får du også stemmerett ved årsmøtet og du får dermed mulighet til å påvirke den videre utviklingen av klubben. Støttemedlemskap koster kr 275,- i året.
Alle vil få krav om betaling i Spond Appen. Dersom den ikke blir betalt, vil vi sende på faktura, men da med et gebyr på kr. 70,- . Betales heller ikke denne, vil Betalingskravet sendes til Kredinor for innkrevning av skyldig beløp og deres satser og salær vil komme i tilegg.
Ja, barnet kan få en gratis prøvetime. Gå til vårt påmeldingsskjema og velg "Prøvetime" under nedtrekksmenyen "Medlemsskap". Vi mener. Å delta en gang gir ikke et godt bilde av idretten, og synes det er for drålig beslutningsgrunnlag for å si om man trives med idretten eller ikke. I stedet anbefaler vi å melde dere på, delta en sesong og slutt da hvis det ikke passer. Vi foreldre har også et ansvar for å være med å motivere barnet til å delta.
Hvis du ikke finner kurset i lista er det sannsynlivis fult eller ikke mulig å melde seg på av andre årsaker.

Spond

Som foresatt vil du kunne administrere alle dine barns Spond-invitasjoner. Du vil kunne svare på arrangement som barnet har blitt invitert til, og motta push-varsler når ny informasjon legges til gruppen. Hvis barnet er gammelt nok til å svare selv, er det også mulig for administrator å legge til et kontaktpunkt på barnet (medlemmet) slik at de kan svare på arrangement etc. på samme måte som de foresatte. Les mer om dette her. Det er ingen grense for hvor mange foresatte hvert enkelt barn kan ha. Hva skjer hvis flere foresatte svarer på et arrangement? Det siste svaret vil gjelde. Barnet og alle foresatte som er knyttet til det barnet, vil motta en pushvarsel som varsler dem om at svaret har endret seg. Kan barnet også svare? Ja, hvis administrator legger til et kontaktpunkt på barnet (medlemmet) så vil de motta en gruppeinvitasjon, kan de godta denne og bli varslet på samme måte som de foresatte. Les mer Kan jeg som verge velge hva jeg vil motta pushvarsler om? Ja, vennligst les mer her Kan jeg som foresatt bli invitert til arrangement? Ja, admin kan invitere foresatte til arrangement. Du vil bli spurt om å svare på vegne av deg selv og barna. (se skjermbilde) Kan jeg som verge redigere barnets profil? Ja, hvis administratoren har tillatt dette i gruppeinnstillingene, kan foresatte legge til andre foresatte og redigere annen medlemsinformasjon som f.eks adresse. Les mer Jeg har flere barn i samme gruppe, hvordan fungerer det? Administratoren må legge til medlemmene hver for seg på samme måte som andre medlemmer, og du vil få en gruppeinvitasjon som du kan godta for begge. Hvis du bruker gruppekoden for å få tilgang til gruppen, må du legge inn koden i appen for hvert barn du ønsker å legge til gruppen.
Les om dette ved å følge denne lenken: https://get.spond.help/l/no/article/3c2y0fxb30-hvordan-blir-jeg-medlem
Hvis du har problemer med å bruke Spond-appen kan du kontakte Spond på følgende epost-adresse: support@spond.com
Klikk denne lenken for å få informason om hvordan man endrer medlemsinformasjon. https://get.spond.help/l/no/article/gbxl4abyv0
Foresatte kan redigere dette i appen (ikke på nettsiden) under profilfanen (øverst til venstre) --> "Gruppemedlemskap" --> "velg gruppe og medlem" og trykk på pluss-tegnet ved siden av navnet for å legge til detaljer. Den som blir lagt til vil da motta et varsel om dette. Se forklaringen på Engelsk her: https://get.spond.help/l/en/article/1wbtbpfyhr
Erfaringsmessig blir ikke nødvendig ifno lagt inn. Vi ønsker derfor at man melder seg inn via vår nettsider der vi er sikret nødvendig informasjon
Kontakt oss
close slider