fbpx

Rytmisk gymnastikk hos Ullensaker gym og turn

Bergenet lesetid: 3 minutter

Ullensaker gym og turn har nå endelig fått et tilbud om Rytmisk Gymnastikk (RG) på programmet. Dette har tidligere også vært et tilbud i klubben. Siste gang var i 1988, og var et populært tilbud den gangen. Det var derfor helt naturlig for oss å børste støv av tidligere tiders aktiviteter.Denne idretten er en god kombinasjon av to av de andre grenene vi tilbyr, Turn og Dans. Vi er alene om å tilby Rytmisk Gymnastikk i Ullensaker.

Denne idretten var også kjent under navnet Moderne gymnastikk. Dette navnet ble brukt i Sovjetunionen hvor sporten har sin opprinnelse fra. Eller som den het i Norge – Gymnastique Moderne (GM). Senere ble navnet endret til Rytmisk Sportsgymnastikk (RS), før det fikk det navnet vi kjenner det som i dag.

Om Rytmisk gymnastikk

Hvis man liker  lek, dans, rytmer og gymnastikk i kombinasjon, så kan man begynne med RG helt uten ferdigheter fra før.

Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk. Sporten har elementer av ballett og turn. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene hopp/sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også være rom for dansetrinn og bevegelser som passer til musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap som ball, ring, vimpel tau eller køller Alle kan begynne å leke med RG redskaper, og det er veldig morsomt. Rutinene som vises frem akkompagnert av musikk enten individuelt eller i grupper, kan være en fantastisk opplevelse å se på. .RG er en relativt «billig sport». Utstyr og treningsdrakter fås både billig og dyrt. Ullensaker gym og turn har kjøpt inn utstyr som benyttes av utøverne

Rytmisk Gymnastikk

Partier – Rytmisk gymnastikk i Ullensaker

Vi har tilbud til jenter fra 10 – 15 år, men ønsker å utvide aldersgruppen til 9-12 og 13-15 år (?), med 6 jenter på hvert parti. Vi ønsker ikke å ta inn flere av gangen fordi det er viktig for oss at alle som er med skal få tilstrekkelig hjelp og veiledning. Tilbudet vil i første omgang være å finne på Jessheim.

Konkurranseformer

Rytmisk gymnastikk har flere konkurranseklasser – Rekrutter 11 – 12 år og Junior 13 – 15 år. (Fra det året man fyller). I regi av forbundet (NGTF) arrangeres det også oppvisninger hvor de yngste klassene kan delta, og konkurranser for de eldre hvor man blir bedømt og får poeng. I tillegg har man både nasjonale og internasjonale konkurranser.

Virker dette spennende? RG er gøy, bli med du også. For påmelding KLIKK HER

Kontakt oss
close slider