fbpx

Bildebruk og samtykke

I mange ulike sammenhenger har vi bruk for bilder av medlemmene i enten treningsøyemed eller i konkurransesammenheng. Vi trenger å vise frem hva slags tilbud vi har.

Ved å akseptere at barnet blir tatt bilde/film av, så aksepterer dere følgende:

 • Du/dere blir tatt bilde av i idrettslaget
 • Bildet kan deles på lukkede sosiale medier, som f.eks Facebook-grupper som er i regi av Ullensaker Gym og Turn
 • Bilde kan deles på hjemmesiden og klubbens offentlige Facebook-profil
 • Bildet/Filmene kan brukes i reklamekampanjer på f.eks. brosjyrer, SnapChat, Instagram, Facebook
 • Dere godkjenner bruk av fotograf
 • Du har lest retningslinjene nedenfor

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering
av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre
publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å
bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.


Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha
særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få
uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en
god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas.


Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte
kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må
samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til
erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.

 

Idrettsforbundets retningslinjer

 1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og
  fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
 2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema
  brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og
  film.
 3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre
  foreldrenes ønske om publisering.
 4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn
  og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt
  navn.
 5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes
  til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede
  grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er
  passordbeskyttet.
 6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.
  Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering
  av bilder og film kjent i idrettslaget.


Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynet.no https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barnunge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/

På dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom
bilder skulle havne på avveie: http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatt

Kontakt oss
close slider